Hay Day – Candy Machine (Everything You Need To Know)

fff15

Hay Day - Candy Machine (Everything You Need To Know)

Want FREE Diamonds? Check out this video playlist: http://haydayhacktools.com/bit.ly/12gN4dI —————— Read More ——————————- Click the link below to Subscribe to the #1 Hay Day channel!…

LƯU Ý : CÁCH CHỌN TÀU DỄ ĐÃ BỊ HAY DAY SỬA LỖI VÀ KHÔNG CÒN ÁP DỤNG ĐƯỢC, CHỈ CÒN QUAY SỐ LÀ ÁP DỤNG ĐƯỢC Địa chỉ trang Hay Day Việt Nam : http://haydayhacktools.com/www.f…

39 thoughts on “Hay Day – Candy Machine (Everything You Need To Know)

 1. What device do you play on to get your shop that big? I have a Samsung
  Galaxy Note 3 and mine is the same size as an Iphone :( 

 2. I am your biggest fan I am in your neighbor hood I am bip farm you might
  see me commenting a lot on your videos 

 3. phiền bạn chút mình tìm trên cydia thì bigboss không có ncsettings mà chỉ
  có NC Settings Car Logo Th… và NC Settings Footballs Th…
  còn qua tìm kiếm thì NCSettings có của tác giả JamieD360 từ ModMyi và cài
  xong NC của mình chẳng thay đổi gì cả :'( và không bắt sóng luôn :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *